Skip to the content

Intresseområden

Här är de områden inom vilka ni kan ställa frågor och svar till varandra i Utvärderingsringens forum.

E-frågor & IT
Frågor kring IT och digitalisering.

Fritid, Idrott, Anläggningsteknik & Kultur
Frågor inom fritid, idrott och kultur.
Kommunövergripande frågor
Frågor om mer kommunövergripande ämnen som t.ex. administration, allmänna samhällsfrågor.
Skola
Frågor om t.ex. pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasieskola.
Ungdomsfrågor
Frågor om t.ex. fritidsgårdar, ungdomens hus och ungdomssociala frågor.

Socialtjänst, Vård & Omsorg
Frågor som t.ex. äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, socialtjänst.

Läs mer

Välkommen till Utvärderingsringen!

Vi på Utvärderingsringen utför uppdrag inom olika kommunala områden. Förutom uppdragen har vi ett nätverk för kommunala tjänstepersoner.
Läs mer om våra uppdrag.

 

Genom att delta i Utvärderingsringens nätverk kan du bl. a.:

• diskutera och få råd om ett projekt du ska utföra
• få hjälp med enkätundersökningar

Som deltagare får du även rabatt på samtliga av våra konferenser och kurser.
Delta i nätverket.

laptop showcase

Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank, ingår det som en service till dig som deltagare i Utvärderingsringens nätverk.

"I nätverket finns för tillfället ca 2/3-delar av Sveriges kommuner representerade med en eller flera olika förvaltningar."

Utvärderingsringen AB

Uppdrag

Föreningsstödet, Upplands-Bro, Hässleholm, Eskilstuna kommuner

Sedan våren 2018 genomför vi en kartläggning av föreningsstödet i Upplands-Bro, Hässleholm och Eskilstunas kommuner. 

Föreningsstödet, Surahammars, Söderköping och Marks kommuner

Sedan våren 2018 genomför vi en kartläggning av föreningsstödet i Surahammar, Söderköping och Marks kommuner. 

Kultur- och fritidsvaneundersökning, Älvkarleby och Lunds kommuner

Våren 2018 genomförs kultur- och fritidsvaneundersökningar i Älvkarleby och Lunds kommuner. 

Brukarundersökning t.ex. Mjölby kommun

Via regelbundna brukarundersökningar har ni möjlighet att mäta hur de boende upplever kvaliteten, trygghet mm. Kontakta oss om du vill veta mer. I Mjölby kommun genomförs under våren 2018 en enkätundersökning bland Kulturskolans elever/målsmän.

Ung livsstil

Ung livsstil startades 1984 av ett antal kommuner och Stockholms universitet. Många kommuner har under åren medverkat i Ung livsstil. I dag är det 17 kommuner som kontinuerligt genomför studier tillsammans med Ung livsstil, t.ex. storstäderna Stockholm och Malmö och de något mindre kommunerna Sävsjö och Falkenberg. Omkring 125 000 barn ochungdomar ingår i studierna där svarsfrekvensen alltid är över 70%.

Ledare från Futebol dá Força

Futebol dá Força

Futebol dá força (FDF) är en internationell organisation som finns i 14 länder och verkar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll. Futebol dá força betyder 'fotboll ger styrka'.
Sedan 2017 finns det ett föreningsnätverk i Sveriges kommuner som går ut på att stötta föreningarna att arbeta mer 
inkluderande.

Köp & Sälj - en marknadsplats för deltagare
i Utvärderingsringens nätverk

Här hittar du det senaste.

Panelen - våra verktyg

Vårt senaste tillskott i familjen

Vill du delta i Utvärderingsringens nätverk?

Vill du delta i Utvärderingsringens nätverk och ta del av våra och övriga deltagares kunskaper, samt erfarenheter och samtidigt få möjlighet att dela med dig av dina egna? Om Ja, registerera dig här.